Význam správného sběru a analýzy dat opět poroste, analytici jsou a budou v kurzu

Správná práce s daty se stává čím dál větší nutností pro společnosti napříč obory a bez rozdílu jejich velikosti. O významu dat se (nejen) tento rok debatuje napříč všemi relevantními médii, nejde však pouze o tzv. BIG DATA, přidaná hodnota kvalitních výzkumů a analýz je již zřejmá i v případě specifických a konkrétních otázek. Analytika a vše s ní související jednoduše stoupá v ceně.
Pokud se však budeme bavit konkrétně o online světě, víme, že uživatelé (potencionální zákazníci) nechávají za sebou spoustu dat, a co víc, jsou často ochotni při správném postupu zanechat z vlastní iniciativy mnohem víc.

Zajímavá (a rozhodně ne v tomto kontextu ojedinělá) studie s názvem Data Rich & Insight Poor dotazovala v listopadu roku 2012 hned 700 marketérů.

Ze získaných dat vyplývá, že 68 % marketérů plánuje navýšit výdaje na získávání relevantních dat v roce 2013. A jelikož se taková data nezískávají samy, plánuje 56 % marketérů najmout nové spolupracovníky, kteří data získají, správně zanalyzují a interpretují. Jejich pracovní povinnosti budou rozmanité, nejvíce zastoupený je však požadavek na analytiky / stratégy, což odráží správnou snahu promítat výsledky výzkumů a analýz do firemní strategie a dlouhodobých plánů.

A co je ještě zajímavější? Téměř polovina dotazovaných marketérů (45 %) tvrdí, že analýza a aplikace získaných dat bude představovat největší výzvu v tomto roce.

Je tedy více než zřejmé, že se řada firem posune od suché interpretace získaných dat k jejich kontextovému chápání. Každý analytický výstup by měl totiž vyprávět určitý příběh, který má nejen marketérům pomoci v rozhodování o strategii. Analytici by tedy neměli být vynecháváni při strategických rozhodnutích, spíše naopak.

Share Button