N. Bradley: Marketing Research – První dojmy

Marketing Research od Bradleyho rozhodně není nejinspirativnější publikace, kterou jsem o tématu četl. Na druhou stranu hned v úvodu akcentuje nejdůležitější věci.

Správně upozorňuje, že kvalitní a především kontextuální znalost trhu, respektive cílové skupiny, je stále důležitější. Bohužel pouze krátce se věnuje Insightu. Což neodráží úplně trend v dnešních dnech. Uživatelé jsou stále náročnější a jejich priority, zájmy a požadavky se mění s působením proměnných, které je stále těžší sledovat a jakkoli operacionalizovat.

Na druhou stranu, právě toto je momentálně důležitý směr. Jak se mění chování spotřebitelů, je nutné sledovat jejich postoje, požadavky, preference, vazby a pocity stále efektivněji. Schopnost zachytit jakýkoli trend ve sledovaném cílovém trhu hned v jeho počátku, je klíč k úspěchu.

Co nejlépe poznejte své zákazníky, ať už produkujete cokoliv!

Share Button